Tietosuojaseloste

Lappian GmbH (jäljempänä Lappian) tallentaa asiakkaidensa henkilötietoja asiakas- ja markkinointirekisteriinsä vallitsevan lainsäädännön ja asetusten puitteissa. Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on asiakassuhde (matkan varaaminen), asiakkaan suostumus (uutiskirje, matkan varaaminen) tai muu asiallinen yhteys. Lappian on myös rekisterinpitäjä, niin asiakasrekisterin kuin markkinointirekisterinkin kohdalla. Asiakasrekisteriä kerätään asiakassuhteen ylläpitoa sekä asiakaspalvelua varten. 

Tiedot säilytetään nykyisten lakien ja säädösten mukaisesti sekä tuhotaan kun määritelty säilytysaika on tullut päätökseen. Asiakas- ja markkinointirekisteriin voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja: asiakkaan nimi, syntymäaika, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, varattu matka sekä muut mahdolliset tiedot mitä matkaa varattaessa asiakas on Lappianille ilmoittanut tai myöhemmin erikseen kysyttäessä. Lappian ei tee profilointia asiakastietoihin liittyen. 

Henkilötietoja säilytetään Lappianin asiakas- ja markkinointirekistereissä, kunnes ne poistetaan tai pyydetään poistettavaksi riittävin perustein. Säilyttämisaika on 5 vuotta viimeisen kontaktin jälkeen. Lainsäädännöstä johtuvista syistä jotain tietoja voidaan joutua säilyttämään pidempään. Asiakastiedot ovat pelkästään Lappianin henkilökunnan käytössä ja ne on suojattu salasanoin. Rekisterit ovat säilötty pelkästään sellaisissa palveluissa mitkä täyttävät ajanmukaiset lait ja asetukset. 

Lappian ei luovuta asiakkaan tietoja muille. Markkinointirekisterissä olevia asiakastietojakaan ei luovuteta eteenpäin. 

Verkon kautta maksettaessa Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan. https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu 

Käyttäjät voivat poistaa Googlen evästeet käytöstä mainonnan poistamisen sivulta (LINKKI TÄSSÄ).

Asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää tarkastettavaksi kaikkia tietoja mitä Lappian on asiakas- ja/tai markkinointirekisteriinsä tallentanut kyseisen henkilön kohdalla. Lähtökohtaisesti tarkastuspyyntö on maksuton. Henkilöllä voi myös vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai rajoittamista. Rekisteröity henkilö voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle, jos Lappian ei ole noudattanut henkilötietojen säilytykseen soveltuvaa tietosuojaa. 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja tietojen tarkastamiseen liittyvissä asioissa asiakkaan tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Rekisterinpitäjä:
Lappian GmbH
Y-tunnus 3179401-8
Felsenrainstr. 108, CH-8052 Zurich

Yhteyshenkilö:
Anne Stocker
 +41 79 312 79 61
 info@lappian.com